"Hello World!".postln;

Hello! from now we have an space in Hangar, so we can investigate, play live, and develop projects around live coding and creative code! If you have any question you can contact us: toplapbarcelona(at)hangar(dot)org  

"Hello World!".postln;

Hola! des d'aquest mes tenim un lloc a Hangar, on podem investigar, tocar en directe i desenvolupar projectes al voltant del Live coding i la programació amb fins creatius! Si teniu alguna pregunta podeu contactar amb nosaltres a toplap…