About

TOPLAP Barcelona és un col·lectiu que practica i promou el live coding com a tècnica de creació sonora i visual,…

Read More

Sessions de Live Coding

Live coding from scratch La tècnica from scratch consisteix a tocar en directe durant 9 minuts començant amb pantalla buida.…

Read More