"Hello World!".postln;

Hola! A partir de este mes de mayo de 2018 tenemos un espacio en Hangar, para investigar, tocar en directo y desarrollar proyectos alrededor del live coding y el uso del código con fines creativos. Nos puedes contactar en toplapbarcelon…

"Hello World!".postln;

Hello! from now we have an space in Hangar, so we can investigate, play live, and develop projects around live coding and creative code! If you have any question you can contact us: toplapbarcelona(at)hangar(dot)org  

"Hello World!".postln;

Hola! des d'aquest mes tenim un lloc a Hangar, on podem investigar, tocar en directe i desenvolupar projectes al voltant del Live coding i la programació amb fins creatius! Si teniu alguna pregunta podeu contactar amb nosaltres a toplap…